Encyklopedie pojmů

a
Adrenalin

je látka v našem těle – odborně se této látce říká hormon. Díky adrenalinu máme chuť se hýbat a podnikat různé akce. Vybudí nás k výkonu, máme pocit vzrušení, až nervozity v těle. To můžeme pozorovat na sobě třeba před závodem, ale i v kině při napínavém filmu.

Alou na kutě

Tento výraz znamená „A šup do postele“. Těžko říci, kde to vzniklo, ale stále se to používá.

Alpy

Pohoří, nejvyšší ve střední Evropě nachází se v Rakousku, Itálii, Švýcarsku a Francii, Lichtenštejsnku a Slovinsku. Rozkládá se v délce 1200 m.n.m. Nejvyšším vrcholkem je Mont Blanck, který měří 4807 m.n.m.

Amulety

Jsou ochranné přívěšky, které nosili dříve lidé na krku a věřili, že jim budou pomáhat proti zlým silám.

Archeologové

Lidé, kteří mají jako zaměstnání zkoumání historie v terénu. Vykopávají staré nádobí, hrobky i celá města a zkoumají na základě nálezu starých předmětů, jak vypadal život v minulosti.

Architekt

Architekt je člověk, který navrhuje budovy – jak budou vypadat zvnějšku i zvnitřku. Architekt kreslí plány nového domu nebo taky může navrhovat, jak přestavět starý dům. Plány, které architekt nakreslí, se nazývají architektonické návrhy. Podle těchto návrhů se budouvy staví.

Athény

hlavní město Řecka. Od dávných časů slavné město, které již před 4000 lety bylo známé svou láskou k malířství, hudbě, knížkám a sochařství. Hrálo se zde divadlo a byly zde nádherné paláce. Dodnes je zde mnoho památek.

Aztékové

Indiánský kmen, který žil ve Střední Americe na území dnešního Mexika. Aztékové si stavěli velká kamenná města a pyramidy z kamene, které se dodnes uchovaly. Největšího rozkvětu dosáhla říše v 15.století, v 16. století ji zničili a většinu indiánů zabili nebo zotročili běloši, kteří sem dojeli na lodích z Evropy.