Pro starší děti

Největší ekologické kampaně na světě

Den Země

Jistě znáte to datum: 20. dubna. Je to oficiální datum velmi známé světové kampaně. V rámci této kampaně mnoho ekologických organizací, škol a měst připravuje sérii ekologických akcí, setkání, festivalů aj.

A všechno začalo v Americe.....
Na Univerzitě Harvard ve Spojených Státech měl student Denis Hayes za úkol učit lidi o přírodě a životním prostředí. Přesvědčil hodně lidí o tom, že by se příroda měla chránit. A díky tomu se v Americe dokonce začaly měnit zákony o ochraně přírody. Kampaň se rychle šířila i mimo Ameriku. Dneska každý rok slaví více než miliarda lidí ve 175 státech světa!
Jak vidíte, stačí jenom zač
ít a rychle najdete spojence, kteří rozumí vaší vizi.

 

Ukliďme svět! 

 

Jeden Australský jachtař jménem Ian Kiernan plaval kolem světa. Na svojí plavbě viděl, kolik odpadků je na březích a v moři. Protože měl moc rád přirodu, tak se mu tenhle nepořadek vůbec nelíbil. Když se vrátil domů, domluvil se se svými přáteli, že spolu budou uklízet mořské pobřeží. Přátelé pozvali své přátele, ti zase pozvali svoje kamarády svých přátel atd. Na místo, kde se mělo uklízet, přišlo 40 000 lidí, kteří posbírali 5 000 tun odpadků. 
Byl to velký úspěch!! Kampaň se rychle rozšířila do celého světa a probíhá i v Česku. Každý rok lidé (a hlavně školní třídy) sbírají   tuny odpadků po celé republice. Účastníte se této akce i vy? 

Máte nějaké zajímavé zkušenosti, fotky a chcete se o ně s námi podělit?
Kalendář akce Uklid'me svět můžete najít na stránce: http://www.csop.cz/index.phpcis_menu=1&m1_id=1004&m2_id=1142&m_id_old=1004

Víš, co to je dětský parlament?

To, že existuje parlament, kde zasedají politici a rozhodují o všech důležitých i méně důležitých věcech České republiky, asi víte. Ale to, že existují i dětské parlamenty,zas tak známé není. Dětský parlament je skupina dětí, které má za úkol ve městě, nebo vesnici, kde působí, hájit práva dětí a mládeže, učit se demokratickým principům života společnosti a hlavně podílet se na tvorbě atmosféry lidských vztahů mezi vrstevníky, i mezi generacemi. Snaží se tak zlepšovat různé věci v obci, vyjadřovat se k věcem, které projednává zastupitelstvo obce. Sami přináší různé nápady, co by se dalo zlepšit v jejich obci – zvláště záležitosti týkající se dětí a mládeže. Tak např. dětské zastupitelstvo v Rychnově nad Kněžnou dokázalo vyřešit otázku odpadních košů a psích exkrementů, zasadit se o novou tvář hřiště, které vzniklo, uspořádat několik akcí pro děti, udělat klubovnu pro starší děti.

Voda základ života

Voda základ života

 

Zažili jste doma někdy situaci, kdy vám doma netekla voda a chodili jste s kýblemi k cisterně? Jaké to bylo? Lidé v Čechách mají štěstí. Voda teče až do našich domovů. Otočíme kohoutkem – a voda je tu. Tohle ale pro mnoho lidí na světě znamená nedosažitelný sen a velký luxus. Ne každý člověk na světě má snadný přístup ke kvalitní vodě. Každý šestý člověk na světě nemá přístup k čisté pitné vodě! Kolik máš spolužáků? Vyděl jejich počet šesti a zjistíš, kolik z nich by nemělo přístup k vodě, kdyby žili jinde než v České republice.

Tajemný příběh sinic

Tajemný příběh sinic

 

Ahoj, moje jméno je sinice. Kdo že to jsem a kde bydlím? Jsem malý organismus a bydlím ve vodě. Poznáte mě snadno...Nikdy totiž nežiju sama. Vždycky je nás hodně. A tak když uvidíte rybník, porostlý takzvaným žabincem, tak to jsem já, tedy spíš my.

 

Syndikovat obsah