Tým Projektu

Lucie Sovová

Absolventka PedF UK, aprobace český jazyk - občanská výchova pro 2. stupeň ZŠ. V organizaci pracuje jako hlavní projektová manažerka "S TURem tu i zítra budem", zajišťuje tak celkové řízení projektu a rovněž přímo koordinuje aktivitu týkající se celoroční hry.

Kontakt: lucie.sovova@podhoubi.cz, 774 448 123. 

Jana Zemanová

Vystudovala Speciální pedagogiku na PdF MU v Brně, Výchovnou dramatiku na DAMU v Praze, studovala Sociální a kulturní ekologii na FHS UK v Praze. Ve sdružení pracuje jako projektová manažerka "S TURem tu i zítra budem", kde zajišťuje realizaci praktických environmentálních programů, projektových dnů a interaktivního webu.

Kontakt: jana.zemanova@podhoubi.cz, 775 152 916

Hana Gemrichová

Ve sdružení pracuje jako administrátorka projektu "S TURem tu i zítra budem". Zajišťuje veškerou administrativu spojenou s projektem, komunikaci s relevantními úřady a institucemi, spravuje databázi zaměstnanců apod.

Kontakt: hana.gemrichova@podhoubi.cz. 

 

Pavla Patková

Absolventka PřF UK, specializace: geobotanika, předsedkyně sdružení. V organizaci zajištuje celkové a finanční řízení, a fundraising, dále zde pracuje jako projektová manažerka projektu "S TURem tu i zítra budem" a také zajišťuje koordinaci seminářů pro pedagogy a pracovníky NNO.

Kontakt: ekocentrum@podhoubi.cz, tel: 728 822 988. 

Pavel Křenek

Absolvent ČZU, specializace: krajinná ekologie. V organizaci pracuje zvláště na projektu Environmenálních výukových programů. V projektu "S TURem tu i zítra budem" pomáhá s přípravou a realizací Praktických environmentálních programů (PEPů).